logo

logo

Kontakt-image

Kontakt

OVIDA, s.r.o.
Dostojevského rad 1
Bratislava 1
811 09
Slovenská republika

Napíšte nám


Telefón: +421 2 526 252 79

E-mail: ovida@ovida.sk

Banka: Slovenská sporiteľňa
Čislo účtu: 38517638 / 0900
IBAN: SK4309000000000038517638
BIC: GIBASKBX

IČO: 34138692
DIČ: 2021316055
IČ DPH: SK2021316055Prevádzka Trenčianske Teplice
Sídl. SNP 153/70 • Trenčianske Teplice • 914 51


Prevádzka Trenčín
1. Mája 11 • Trenčín • 911 01